8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (29.03.2017)

00:00 - 05:30 shir
00:00 - 05:00 sofi
00:00 - 05:30 simone
00:00 - 06:00 tara
06:00 - 17:30 amber
07:00 - 13:00 lucy
09:00 - 15:30 Adi
09:00 - 15:00 trinity
11:45 - 17:45 dikla
12:00 - 18:00 bianca
12:00 - 18:00 esticam
13:30 - 16:30 lolita
15:00 - 22:00 loren
17:30 - 23:30 yarden
17:30 - 20:30 lolita
17:45 - 23:45 aimee
18:00 - 00:00 topaz
18:00 - 00:47 inbar
20:00 - 01:00 trinity
22:00 - 03:00 agam
22:00 - 04:00 lolita
23:00 - 04:00 loren

יום ה' (30.03.2017)

00:47 - 02:30 inbar
09:00 - 17:00 Adi
10:30 - 14:00 lolita
13:30 - 16:30 loren
14:30 - 23:30 lolita
17:15 - 22:00 Adi
22:00 - 02:00 agam
22:00 - 03:00 tchelet
23:30 - 05:00 loren
23:59 - 03:00 trinity

יום ו' (31.03.2017)

09:00 - 17:00 Adi
10:30 - 18:30 lolita
12:30 - 21:00 loren
21:00 - 23:59 trinity
21:30 - 02:00 lolita
22:00 - 23:59 tchelet

שבת (01.04.2017)

00:00 - 05:00 tchelet
00:01 - 03:00 trinity
09:00 - 15:00 trinity
10:30 - 16:00 lolita
14:30 - 22:30 loren
19:00 - 01:00 trinity
22:30 - 04:00 lolita
23:00 - 04:00 loren
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל