6 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (26.05.2022)

00:00 - 02:00 nicolee
00:00 - 02:00 einav
00:00 - 06:00 karren
00:00 - 06:00 bunnys
00:00 - 06:00 alexia
00:05 - 02:00 inbar
05:00 - 11:00 bianca
05:00 - 11:00 coral
05:00 - 11:00 hagar
10:00 - 16:00 alina
10:00 - 16:00 simone
10:00 - 16:00 karma
15:00 - 21:00 daniellasex
15:00 - 21:00 cleopatra
15:00 - 21:00 noel
20:00 - 00:00 shilat
20:00 - 00:00 lola
20:00 - 00:05 shoval

יום ו' (27.05.2022)

00:00 - 02:00 shilat
00:00 - 02:00 lola
00:05 - 02:00 shoval
שידור של daniellasex ישראל המרכזתל אביב
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של alexia ישראל המרכזתל אביב
שידור של bunnys ישראל המרכזתל אביב
שידור של karren ישראל המרכזתל אביב
שידור של alina ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של cleopatra ישראל המרכזתל אביב
שידור של bianca ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של nicolee ישראל המרכזתל אביב
שידור של einav ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב
שידור של karma ישראל המרכזתל אביב
שידור של simone ישראל המרכזתל אביב
שידור של hagar ישראל המרכזתל אביב
שידור של noel ישראל המרכזתל אביב
שידור של lola ישראל המרכזתל אביב
שידור של shoval ישראל המרכזתל אביב
שידור של shilat ישראל המרכזתל אביב