9 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ה' (27.07.2017)

00:00 - 06:00 coral
00:00 - 06:00 kety
00:00 - 06:00 tara
00:00 - 06:00 almog
06:00 - 12:00 kim
06:00 - 12:00 kuki
06:00 - 12:00 neta
06:00 - 12:00 shani_boobs
09:00 - 20:00 Adi
09:15 - 15:15 candy
10:00 - 16:00 loren
12:00 - 18:00 nadin
12:00 - 18:00 laura_n_vadim
12:00 - 18:00 reut
12:00 - 18:00 cherry
15:00 - 18:00 trinity
15:00 - 22:30 celine
15:30 - 21:30 candy
16:00 - 21:00 lolita
21:00 - 03:00 tchelet
22:00 - 05:00 lolita
22:00 - 03:00 trinity
23:30 - 05:00 celine

יום ו' (28.07.2017)

09:00 - 18:00 Adi
09:15 - 15:15 candy
14:00 - 20:00 lolita
14:00 - 18:15 celine
15:30 - 21:30 candy
17:00 - 22:00 loren
18:30 - 22:00 celine
21:00 - 03:00 trinity
22:00 - 04:00 lolita
22:15 - 03:00 loren

שבת (29.07.2017)

09:00 - 15:15 candy
12:00 - 19:00 lolita
14:00 - 21:00 celine
15:30 - 21:30 candy
19:00 - 22:45 loren
21:00 - 01:00 trinity
22:00 - 03:00 celine
23:00 - 04:00 lolita
23:00 - 04:00 loren
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל