10 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ד' (24.05.2017)

00:00 - 06:00 dikla
00:00 - 06:00 nicole
00:00 - 06:00 almog
00:00 - 06:00 emily
06:00 - 12:00 Katia
06:00 - 12:00 kim
09:00 - 18:00 agam
09:00 - 17:00 Adi
11:00 - 16:30 loren
11:30 - 17:30 shir_n_erez
11:45 - 17:45 melanie
12:00 - 16:00 trinity
12:00 - 18:00 tara
12:00 - 18:00 tzlil
14:00 - 20:00 sonya
16:00 - 21:30 kesem
16:45 - 21:45 loren
17:15 - 22:00 Adi
17:45 - 23:45 tami
18:00 - 00:00 kety
18:00 - 00:00 yarden
18:00 - 00:00 topaz
18:00 - 00:00 liel
18:30 - 22:30 lolita
21:00 - 01:00 trinity
21:45 - 04:00 kesem
22:00 - 04:00 sonya
22:45 - 04:00 lolita

יום ה' (25.05.2017)

09:00 - 18:00 agam
09:00 - 17:00 Adi
11:00 - 17:00 lolita
12:00 - 16:00 trinity
12:00 - 20:00 sonya
14:00 - 19:30 kesem
17:00 - 22:00 loren
17:15 - 22:00 Adi
18:00 - 23:00 lolita
21:00 - 03:00 trinity
22:30 - 05:00 loren
22:30 - 05:00 kesem
23:00 - 03:00 sonya

יום ו' (26.05.2017)

09:00 - 11:00 lolita
09:00 - 18:00 Adi
10:00 - 15:00 sonya
12:00 - 18:00 kesem
14:00 - 20:00 lolita
15:00 - 21:00 loren
17:00 - 21:00 sonya
21:00 - 03:00 trinity
21:00 - 03:00 kesem
22:00 - 04:00 loren
23:00 - 02:00 sonya
23:45 - 02:00 lolita

שבת (27.05.2017)

09:00 - 15:00 sonya
10:00 - 16:00 kesem
12:00 - 21:00 lolita
15:00 - 21:00 loren
16:00 - 21:00 sonya
21:00 - 01:00 trinity
21:00 - 03:00 kesem
23:00 - 01:00 lolita
23:00 - 04:00 loren
23:00 - 03:00 sonya
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל