4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (24.11.2017)

00:00 - 02:00 kim
00:00 - 02:00 coral
00:00 - 02:00 shoval
00:00 - 02:00 ilanit
00:00 - 06:00 danielle
00:00 - 06:00 shir
00:00 - 06:00 stav
00:00 - 06:00 karren
00:05 - 02:00 Veronic
00:30 - 05:00 aline
05:00 - 11:00 yarin
05:00 - 11:00 bunnys
05:00 - 11:00 esticam
05:00 - 11:00 simone
10:00 - 16:00 dikla
10:00 - 16:00 tzlil
10:00 - 16:00 liya
10:00 - 16:00 yasmin
14:00 - 19:00 aline
15:00 - 21:00 liron
15:00 - 21:00 nirina
15:00 - 21:00 daniellasex
15:00 - 21:00 lola
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל