5 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (18.08.2017)

00:00 - 01:00 hagar
00:00 - 01:00 tara
00:00 - 05:00 mishel
00:00 - 05:00 shoval
00:04 - 01:00 yasmin
00:09 - 05:00 liel
01:09 - 05:00 alina
04:00 - 10:00 bareket
04:00 - 10:00 ogen
04:00 - 10:00 liron
04:00 - 10:00 reut
09:00 - 17:00 Adi
09:00 - 15:00 adeline
09:00 - 15:00 aimee
09:00 - 15:00 hadas
09:00 - 15:00 bunnys
10:30 - 17:30 lolita
14:00 - 20:00 sofi
14:00 - 20:00 ana
14:00 - 20:00 tami
14:00 - 20:00 natalie
15:00 - 21:00 celine
20:00 - 01:00 lolita
20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 01:00 trinity
22:00 - 04:00 celine

שבת (19.08.2017)

10:00 - 16:00 lolita
11:00 - 15:00 trinity
16:00 - 21:45 celine
16:15 - 22:15 lolita
20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 03:00 trinity
22:00 - 04:00 celine

יום א' (20.08.2017)

13:00 - 19:00 trinity
23:00 - 02:00 trinity

יום ב' (21.08.2017)

13:00 - 19:00 trinity
23:00 - 02:00 trinity

יום ג' (22.08.2017)

13:00 - 19:00 trinity
23:00 - 02:00 trinity

יום ד' (23.08.2017)

13:00 - 19:00 trinity
23:00 - 02:00 trinity

יום ה' (24.08.2017)

13:00 - 19:00 trinity
23:00 - 03:00 trinity

יום ו' (25.08.2017)

23:00 - 03:00 trinity

שבת (26.08.2017)

13:00 - 17:00 trinity
23:00 - 02:00 trinity
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל