4 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

שבת (29.04.2017)

00:00 - 05:30 marianna
00:00 - 05:30 gali
00:00 - 06:00 tara
00:00 - 06:00 ayelet
00:19 - 02:30 alexia
05:30 - 11:30 ana
06:00 - 12:00 sofi
06:00 - 13:28 yasmin
06:00 - 12:00 einav
10:00 - 20:00 lolita
11:00 - 15:00 trinity
15:00 - 22:30 loren
19:00 - 01:00 trinity
20:00 - 23:00 Adi
22:00 - 01:00 noel
22:00 - 04:00 kesem
23:30 - 04:00 loren

יום א' (30.04.2017)

13:00 - 18:00 trinity

יום ב' (01.05.2017)

10:00 - 15:00 trinity
20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 01:00 trinity

יום ג' (02.05.2017)

10:00 - 15:00 trinity
20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 01:00 trinity

יום ד' (03.05.2017)

10:00 - 15:00 trinity
20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 02:00 trinity

יום ה' (04.05.2017)

20:00 - 04:00 tchelet
23:59 - 03:00 trinity

יום ו' (05.05.2017)

20:00 - 04:00 tchelet
21:00 - 03:00 trinity

שבת (06.05.2017)

12:00 - 16:00 trinity
20:00 - 01:00 trinity
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל
תל אביב, המרכז, ישראל