8 דוגמניות אונליין

יומן נוכחות לימים הקרובים

להלן פירוט לוחות הזמנים של נוכחות חלק מצוות השדרניות/ים כפי שנמסרו על ידי חלקן/ם לתקופה הקרובה.

יום ו' (19.07.2024)

00:00 - 02:00 aline
00:00 - 02:00 coral
00:00 - 06:00 ana
00:00 - 06:00 yarin
00:00 - 06:00 inbar
00:05 - 02:00 lucy
שידור של inbar ישראל המרכזתל אביב
שידור של coral ישראל המרכזתל אביב
שידור של lucy ישראל המרכזתל אביב
שידור של ana ישראל המרכזתל אביב
שידור של yarin ישראל המרכזתל אביב
שידור של aline ישראל המרכזתל אביב